FANDOM


Denna person har ingen känd kanoniska namnet.  Medan de uppgifter som presenteras är kanoniska, beskrev den enskilde saknar ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Namn Okänd - Wraith befälhavare
Normal atl 412 439
Biografisk information
Ras

Wraith

Kön

Man

Död

2008

Politisk information
Grad

Wraith befälhavare

Lojalitet

Hans Hive drottning

Av universum information
Framträdanden

Spoils of War

Aktör

Scott Heindl

Denna Wraith befälhavare var ansvarig för en Wraith kloning anläggning under Wraith inbördeskrig.

BiografiRedigera

Befälhavaren tjänstgjorde under en drottning som producerade Wraith krigare. Han protesterade först drottningen, när hon berättade för honom att ta henne "Guide", så att hon kunde livnära sig på honom, hon sedan hotade att livnära sig på befälhavaren om han inte föra henne "Guide". Han dödades när en Hive skepp, beslag av Överstelöjtnant John Sheppards team, kraschade rätt till kloning anläggningen. (ATL: "Spoils of War")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.