FANDOM


Denna person har ingen känd kanoniska namnet.  Medan de uppgifter som presenteras är kanoniska, beskrev den enskilde saknar ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Namn Okänd - Wraith befälhavare
Wraith Commander (Sateda)
Biografisk information
Ras

Wraith

Kön

Man

Död

2006

Politisk information
Lojalitet

Wraith

Av universum information
Framträdanden

Sateda

Aktör

James Bamford

Denna Wraith Commander var en Wraith som sändes av Wraith ledare att jaga Ronon DexSateda. Han kom upp ett mörkt rum och anfölls av Ronon. De två kämpade hand till hand tills han dödades av Ronon. (ATL: "Sateda")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.