FANDOM


Woard var genmanipulerade Wraith/Människa hybrider som förändrades med DNA från en okänd art av händerna på De gamla av City-skepp Admah. De skapades var uppvuxna i laboratorier i de lägre nivåerna i staden och född från genetiska prover till förfogande för att fungera som krigare för gladitorial bekämpa där det styrande dekadenta De gamla placerade spel på vinnaren. Medan uppfödda från Wraith DNA var varelser mycket större och hade funktioner som markerade det skiljer sig från Iratus bug.

Trots detta ägde Woard samma hunger som Wraith men saknade den telepatiska medvetandet gör det lite mer än en vilda varelse som bara hade kämpar instinkter. Det var känt att det i själva verket flera Woard som helst en gladiator dödade en av dessa djur, en annan var uppfödd av Admahs forskare att vara allt starkare, större och mäktigare än sin föregångare. (ATL: "Stargate Atlantis: Brimstone")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.