FANDOM


Denna planet har inga kända kanoniska namnet.  Medan den information som presenteras i artikeln är kanon. Saknar planeten beskrev ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Water planet
Waterplanet2
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Vatten-baserade livsform (nuvarande)
Okänd ras (tidigare)

Under kontroll av

Vatten-baserade livsform (nuvarande)
Okänd ras (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

Watergate

Water planet är en planet i Vintergatan galaxen och där vatten-baserade livsforms hemvist. Och planetens Stargate är nedsänkt under ytan av vattnet som utgör livsformer. Det finns ruiner av en tidigare civilisation. När vattnet steg så hamnade ruinerna under vatten. (SG1: "Watergate")

GalleriRedigera

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.