FANDOM


Vorlix var en term i Vyaner används för att beskriva utgångspunkten för en period av massa amnesi som drabbade hela befolkningen av Vyus. Denna period fastställdes på när Förstörare av Världar, Linea, används ett ämne som kallas Dargol i ett försök att så småningom göra sig yngre. Försöket orsakade på något sätt hela planeten faller under detta ämne och gjorde sig yngre, som har arbete, på bekostnad av allas minnen. SG-1 hade upptäckt ett sätt att få tillbaka minnen av Vyanerna, som orsakar deras minnen att återvända. (SG1: "Past and Present")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.