Volianer Unionen var regeringen på Volia innan Aschenerna utplånade det mesta av sin civilisation med ett vaccin för en plåga de lidande. Efter att ha fått vaccinet större delen av befolkningen blev infertila och Volianer befolkningen så småningom krympte och blev en jordbruks samhället inom Aschener Konfederation. (SG1: "2001")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.