FANDOM


Denna planet har inga kända kanoniska namnet.  Medan den information som presenteras i artikeln är kanon. Saknar planeten beskrev ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Vis Uban moon
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Jord intresse

Måne till Vis Uban

Av universum information
Framträdanden

Fallen (nämnd)

Vis Uban moon är en måne i Vintergatan galaxen som går i omloppsbana runt planeten Vis Uban. Under 2003 två månvarv innan SG-1, SG-3 reste till Vis Uban så återfick Doktor Daniel Jackson sin mänskliga form och hittades av Shamda, Khordib och Khordib's bror. (SG1: "Fallen")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.