FANDOM


Ver Iscaner
Tomin of Ver Isca
Samhällelig information
Art

Människa

Hemvärld

Ver Isca

Språk

Engelska

Regering

Okänd

Allianser

Ingen (nuvarande)
Ori (tidigare)

Status

Lever

Av universum information
Första framträdande

Crusade

Ver Iscaner är invånarna i byn av Ver Isca, en av många städer i Ori hemgalax, som bara existerar för att dyrka varelser i Prostration och genomfört kommer av deras gudar.

Efter att transportera tillbaka genom en svart hål i Ori galaxen Vala Mal Doran fann sig själv i detta särskilda byn. Det är här hon bodde i flera månader, medan byborna byggde en mängd Ori krigsskepp som att erövra icke troende i Vintergatan galaxen. (SG1: "Crusade") Ver Iscanerna blev fria när Ori blev utrotade av Tau'ri. (SG1: "Stargate: The Ark of Truth")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.