FANDOM


Ver Isca
VerIsca
Astrografisk information
Galax

Alteran Hem Galax

Samhällelig information
Ras

Ver Iscaner

Teknologisk period

Medeltid Ålder

Jord intresse

Tomin's hemvärld

Under kontroll av

Ver Iscaner (nuvarande)
Ori (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

Crusade

Ver Isca är en planet i Alteran Hem Galax, befolkat av tidigare tillbedjare av Ori. När Vala Mal Doran förstörde Supergate, skickades hon här när materia strömmen från hennes transport ringar sögs in i maskhålet. Planeten var också platsen för uppförandet av Ori slagkryssare att transportera soldaterna av Ori armén. (SG1: "Crusade") Ver Isca blev fri när Ori blev utrotade. (SG1: "Stargate: The Ark of Truth")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.