FANDOM


Ver Eger
Ver Eger
Information
Plats

Celestis

Byggare

Ver Egen

Under kontroll av

Ver Egen

Nuvarande status

Aktiv

Ver Eger är en by på Celestis, befolkat av människor som var tidigare troende av Ori och Boken om Origin. Ver Eger invånare, kallas Ver Egen ingår Harrid Cicera, Sallis Cicera och Fannis. Daniel Jackson och Vala Mal Doran sattes snart in i kroppar i två Ver Egen bybor, efter misstag med hjälp av lång räckvidd kommunikationsenhet där de lärde sig om Ori. (SG1: "Avalon, Part 2", "Origin") Invånarna fick reda på att Ori inte var riktiga gudar. (SG1: "Stargate: The Ark of Truth")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.