FANDOM


Velona
Velona01
Astrografisk information
Address

003.svg010.svg009.svg014.svg036.svg019.svg

Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Obebodd (nuvarande)
Velonaner (tidigare)

Befolkning

0

Teknologisk period

Ingen, (nuvarande)
Avancerad (tidigare)

Jord intresse

Orbital vapen

Under kontroll av

Ingen (nuvarande)
Velonaner, Orlin

Av universum information
Framträdanden

Ascension

Velona, utsedd P4X-636 av Tau'ri, är en planet i Vintergatan galaxen som har en Stargate. Planeten var som ödelagd av De gamla när Orlin hjälpte dem infödda att bygga ett vapen att försvara dem från Goa'uld. Efter hotet var över så Velonanerna bestämmde att använda den nya teknologin till eröva andra världar, så De gamla förstörde dem och gjorde planeten obeboelig över fyrahundra år. (SG1: "Ascension")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.