FANDOM


Vasaveda
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Obebodd

Under kontroll av

Ingen (nuvarande)
De gamla (tidigare)

Av universum information

Vasaveda är en planet i Vintergatan galaxen som har en Stargate. För länge sedan förvisade De gamla varelsen Mujina till Vasaveda som en fängelseplanet. Dem förstod att i varelsen i fel händer kunde kunde det vara förödande. (SG1: "Stargate SG-1: The Power Behind the Throne")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.