FANDOM


Varning bål är en bål som Unas använder för varna andra om inte trädda in på marken. UnasP3X-403 hade satt upp varning bål nära en andra ingång till gammal naquadah gruvan för varna andra att inte gå in i deras heliga mark av deras förfäder. Löjtnant Ritter var uppsatt på en varning bål som Teal'c och Daniel Jackson och Evan Lorne fann när dem letade efter honom. (SG1: "Enemy Mine")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.