FANDOM


Outcast2

Patrick Sheppard's vaka.

"En vaka är som en stor fest, tänkt att ge lämnade en jolly skicka iväg."
Samantha Carter

En vaka är en ceremoni i samband med döden. Traditionellt sker en vaka rum i huset av den avlidne, med kroppen närvarande, dock moderna vaknar ofta vid en begravning hem. Överstelöjtnant John Sheppard var tvungen att återvända till jorden för att delta i begravningen av sin far Patrick Sheppard vilket inkluderade en kölvatten. (ATL: "Outcast")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.