FANDOM


Växt kännande art är en varelse som syntetiserar energi från vatten, näringsämnen och solljus. En växt kännande varelser är oftast orörliga men en del arter kan flytta för hitta bättre jord, ljus eller näringsämnen. Strayka var en växt kännande art innan den sista dog ut när den släpptes av Vala Mal Dorans skepp mot en stjärna. Under 2009 mötte ett team av Destiny Expeditionen på en växt kännande art på en planet som hade infekterat Lt Matthew Scott. (SG1: "Stargate: Vala Mal Doran 5") (SGU: "Cloverdale")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.