FANDOM


Utopian moon
Utopianmoon11
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Obebodd (nuvarande)
Utopianer (tidigare)

Teknologisk period

Pre-teknologisk

Under kontroll av

Ingen (nuvarande)
Furling, Utopianer (tidigare)

Av universum information
Framträdanden

Paradise Lost

"Det är en främmande Utopia. Enligt de bläddrar det är tänkt att vara paradiset."
Harold Maybourne

Utopian moon är en asteroid på den mottagande änden av en avancerade transport-enhet i Vintergatan, som kretsade P5X-777. Månen är frodig med gröna växter, blommor och fickor av stora vattenmassor (inklusive ätbar fisk och små däggdjur) som är lämpliga för överlevnad. Detta paradis var utformad som en fristad av lycka och frihet från Goa'uld, troligen av Furling själva. Tyvärr en Goa'uld kom genom valvet till månen och, med det enda sättet kvar till den, tog kontroll över befolkningen genom att införa en paranoia-inducerande ämnet i den lokala växter. Lokala Utopianerna konsumeras växterna och så småningom blev så paranoid att de förstörde sig själva. Deras kvarlevor omringar fortfarande sin bosättning på månen. (SG1: "Paradise Lost")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.