FANDOM


I Vintergatan, Pegasus och andra galaxer har flera olika arter dött ut av olika orsaker som krig, sjukdom.

Lista av utdöda raserRedigera

Image Hemvärld Art
Asurans Asuras Asuraner
Asuraner var en nanite livsform ursprungligen skapad av Lanteaner som ett vapen att bekämpa Wraith. Men Lanteanerna förstörde nästan alla Asuraner nanite efter de insett att de inte skulle bli de vapen som de hade hoppats på. Några Asuraner nanite överlevde och började återuppbygga sin civilisation. Asuranerna blev utdöd när Atlantis Expeditionen med hjälp av Wraith och Traveler förstörde Asuras och de sista åtta återstående Asuraner blev neutraliserade när de sändes genom en Spacegate och frös till.
Example Atanik planet Atanik
Atanik var en ras varelser som bodde i Vintergatan och fördaterade Goa'uld och Tok'ra. De utvecklade unika armband som släppte ett virus i bäraren genom att utöka dess naturliga förmåga. Atanik dog ut av en okänd orsak.
65 Taranian settlement Bug People
Bug People var en typ av Iratus hybrider genmanipulerade art skapad av Lastlight. Lastlight skapade Bug People som skulle tjäna honom men han förstörde alla Bug People när han utvecklade en ny tjänare.
Caledonianer Tegalus Caledonianer
Caledonianer var en ras av människa från planeten Tegalus. Dem blev förstörda på grund av Rand-Caledonianer kriget efter dem hade vägrat att överge sin hemplanet att flytta till en annan planet. Tegalanerna och Caledonianerna anföll varandra.
Example Doranda Dorandaner
Dorandaner var en ras av människaplaneten Doranda och levde tiotusen år sedan. De var allierade med Lanteanerna och dem bygga en utpost på deras planet. Dorandanerna dog ut när Lanteanerna använde Projekt Arcturus men tyvärr så gick deras experiment utom kontroll, och dödade alla på planeten och Wraith flottan i omloppsbana.
Hoffans Hoff Hoffaner
Hoffaner var en ras av människa från planeten Hoff. Hoffanerna hade under en lång tid försökt utveckla ett vaccin som skulle de immuna mot Wraiths utfodring. Doktor Carson Beckett av Atlantis Expeditionen hjälpte med att färdigt deras vaccin och de testade de på en Wraith som hade expeditionen hade fångat och han dog även patienten som blev utfodrat. 50 % av befolkningen dog efter de fått vaccinet Major John Sheppards team att de skulle bli utrotade när Wraith fått reda på deras vaccin. Sheppard hade rätt Wraith hade utplånat hela Hoffaner befolkningen efter de fått reda på vaccinet.
Kull Tartarus Kull
Kull var en genetiskt modifierad värd skapad av Anubis. Han implanterade Kull med en Goa'uld symbiot. Kull tjänade Anubis som hans supersoldat och kämpade för honom. Ba'al tog över produktionen av Kull krigare men rasen dog ut efter slaget vid Dakara.
Taranians2 Taranis Taranianer
Taranianer var en ras av människa från planeten Taranis. Taranianerna kontaktade Atlantis Expeditionen för be dem om hjälp med deras sköld generator. Men de blev evakuerade till Atlantis efter Dr Meredith Rodney McKay hade upptäckt att Taranianeras Lanteaner utpost låg i en supervulkan som blivit aktiv. En del av befolkningen evakuerade genom Stargate innan den slukades av lava och en del med Daedalus och resten med Aurora-klass slagskeppet som fanns på Taranis som Överstelöjtnant John Sheppard döpte till Orion. Taranianerna omplacerades på en ny planet men dog ut efter Lastlight använde dem för skapa Bug People.
Keturahsplanet Keturah's planet Keturah's folk
Keturah's folk var en ras av människa från Keturah's planet. Några år tidigare besökte Ronon Dex folkets planet efter han flydde från Wraith som runner. Han ledde Wraith till planeten som culled en del av folket. Ledaren Keturah bad Wraith skona hans folk och Wraith gav honom en Wraith relä och bad aktivera den om Ronon skulle återvända. Wraith lovade Keturah att hans folk skonade bli för framtida culling om de överlämnade Ronon Dex till dem. Men Wraith höll inte deras löfte och culled hela befolkningen efter de hade fått Ronon.
Vlcsnap-241423 Onämnd planet Michael's experiment
Michael's experiment var en genetiskt ras skapad av Lastlight. Rasens var en av Lastlights tidigaste experiment med skapa en lojal tjänare och han använde människor på planeten och skapade en art med blanda människa och Iratus bug genetiskt material. Han blandade kombination med genetiskt material av flera andra livsformer. Men han övergav arten efter han inte kunde kontrollera dem. Arten dog ut sedan när Överstelöjtnant John Sheppard och Anne Teldy och hennes team utforskade planeten.
Mastadge Abydos Mastadge
Mastadge var en infödd djur från planeten Abydos. Abydonianerna använde Mastadge som ett lastdjur och djuret dog ut när Anubis anföll Abydos med sitt Anubis' supervapen.
Misbegotten Ingen Människo-form Wraith
Människo-form Wraith var en Wraith som hade förvandlas till människa när de fått Iratus bug retrovirus. Retroviruset förtryckte deras Iratus bug DNA som gav resultat i en mänsklig utseende och minnesförlust. Men de var tvungna ta en regelbundet dos av retroviruset för inte få tillbaka deras minnen och Wraith DNA återtog. Flera valde inte ta retroviruset och började få deras minnen tillbaka men rasen dog ut när Wraith Hive skepp anföll planeten. Lastlight var den sista människo-form Wraith innan han blev människo-Wraith Hybrid.
Tegalans2 Tegalus Tegalaner
Tegalaner var en ras av människa från planeten Tegalus. Tegalanerna hade varit i krig med Caledonianer under en lång tid. Tegalanerna försökte förhandla en fredspakt med Caledonianerna men båda nationerna förintade sig efter förhandlingarna bröt samman.
WraithHybrids Olika världar Människo-Wraith Hybrid
Människo-Wraith Hybrid var en konstruerad art av Lastlight. Människo-Wraith Hybriden blev inte beroende av utfodring som Wraith och Lastlight använde sig av de människor som hade överlevt hans modifierad Hoffaner drogen. Lastlight kidnappade Athosianerna från New Athos och använde flera av dem och omvandlade de till människo-Wraith Hybrider. Men rasen dog ut när Lastlight dog vid hans försök förstöra Atlantis när han var där för hämta Teyla Emmagans son. Men Athosianer som var omvandlade blev återställda till sina forna själv.
Eurondaner Euronda Eurondaner
Eurondaner var en ras av människa från planeten Euronda. Eurondanerna var i krig med en nation från deras värld som de kallade för "Breeder". De försökte utrota Breeder under en lång tid. Alar ledaren för Eurondanerna kontaktade Jorden och bad om hjälp. Stargate Command gick med på att hjälpa Eurondanerna i utbyte mot avancerad teknologi. Alar hade berättat att de var Breeder som startade kriget. Men SG-1 fick reda på att de var Eurondanerna som försökte utrota Breeder genom förgifta atmosfären men misslyckades. SG-1 hjälpte Breeder med att vinna kriget och Eurondanerna blev utrotade av Breeder.
This mortal coil Niam's faction's planet Organisk Asuraner
Organisk Asuraner var en typ av Asuraner som var organiskt grundade sig på. Rasen var tillverkad av Niam's fraktion som i deras sökandet efter upphöjelse. Rasen bestod av kopior av Överstelöjtnant John Sheppard, hans team och Doktor Elizabeth Weir. Rasen dog ut när de kraschade en Puddle Jumper för komma utan en Asuraner kryssare.
Ori Celestis Ori
Ori var den första utvecklingen av mänskligheten tillsammans med De gamla som utvecklades i Alteran Hem Galax för miljoner år sedan. Efter Alteranerna övergav hemgalaxen så blev Ori upphöjda och skapade en religion kallad Origin och skapade en ny generation av människa som började dyrka Ori som gudar. Ori blev sedan utrotade av Tau'ri med sända Merlins Sangraal till Alteran Hem Galax. Adria var den sista upphöjda Ori tills hon blev fast i en evig kamp med Morgan Le Fay.
Linvris PY3-948 Linvris
Linvris var en grupp av nio Goa'uld underlord som försökte störta Systemherrarna. Gruppen blev dödad av Ma'chello som riktade dem med hjälp av en Goa'uld dödande organism som infördes i en falsk sida vrida enhet och en Goa'uld tavla. Organismen dödade symbioterna medan något sätt neutralisera giftet de släppte. Men värdarna blev galen och låste in sig i lokalen de befann sig i, att svälta ihjäl.
Replicator Reese's World Replikator
Replikator var avancerade robot som kunde reproducera sig på en obestämd tid och förbruka alla tillgängliga resurser i ett område för skapa flera. Replikatorerna skapades av androiden Reese som leksaker tills hon förlorade kontrollen av dem och förstörde hennes värld. De blev sedan upptäckta av Asgard i Ida galaxen som hamnade i krig med dem. Kriget ledde nästan till utrotningen av Asgard om inte deras allierade Tau'ri hjälpte till att utrota Replikatorerna för alltid.
Example Velona Velonaner
Velonaner var en ras av människa från planeten Velona. För länge sedan var de under attack av Goa'uld men de lyckades besegra Goa'uld med ett Orbital vapen som upphöjelse|upphöjda Orlin gav till dem i deras sinnen. Efter de besegrat Goa'uld planerade de använda Orbital vapnet med erövra andra världar. Men de blev utplånade av De andra upphöjda som ett straff till Orlin för bryta deras lag om inte ingripa på lägre varelser.
Utopian11 Utopian moon Utopianer
Utopianer var en humanoid art från Utopian moon. Utopianerna bodde på en måne efter blivit inbjudna av Furling att leva i ett utopisk samhälle. Men en Goa'uld förde med sig en halluciinogen växt i försök förslava Utopianerna men misslyckades och blev dödad av dem och de dödade varandra.
AlienRaceAwakening Ursini colony Ursini
Ursini var en humanoid art från en av  galaxer utforskad av Destiny Expeditionen. Rasen var i krig med drönare. Destiny Expeditionen kom i kontakt med Ursini efter de bordat en skadad Seed skepp. Rasen dog ut när de Ursiniseed skeppet valde ta självmord efter de fått reda på deras koloni hade blivit förstört av ett kontroll skepp. De bad expeditionen om förlåtelse att de drog in dem i deras krig.
Example Tobin Tobin
Tobin var en ras av människa från planeten Tobin. Tobins var ättlingar till feniciskJorden. Några århundraden före 2000 så var Tobin utdöd. Men runt deras planet finns det fortfarande omloppsbana av hundratusentals minor som deras arv. Tobin dog ut av ett gift som skapade hallucinationer.
"Varning: Följande avsnitt tvetydigt kanon.
Image Hemvärld Art
Example Woard MC4-502
Woard var en genmanipulerade Wraith/Människa hybrider som förändrades med DNA från en okänd art av händerna på De gamla av City-skepp Admah. Woard skapades var uppvuxna i laboratorier i de lägre nivåerna i staden. Rasen dog ut när Admah förstördes i en stjärna i en kollisionskurs.
Example Okänd Attok'k
Attok'k var en ras av varelser som en gång nästan Goa'uld besegrat. Attok'k är utdöd och Stargate Command hade hittat ett av deras rymdskepp Hope som dem undersökte.
Example Okänd Thesianer
Thesianer var en gång en mänsklig ras som levde på planet i Pegasus galaxen. De var i kontakt med De gamla under uppkomsten av Wraith. Dorane och de återstående Koan flyttade till en planet bebodd av Thesianerna som byggde en stor stad i samarbete med De gamla som hade lagrats ett förvar på världen. Dorane hävdade att han var en De gamla från Atlantis som hade kommit för att hjälpa Thesianer konstruera sin stad. Fast han i verkligheten utförde han experiment på Thesianerna för att vända den skada som åsamkats Koan men detta skulle misslyckas när De gamla hämnades. Thesianerna blev utdöd efter Doranes experiment.
Example Yaxkin Yaxkin
Yaxkin var en ras av människa från planeten Yaxkin. Folket var förda till planeten av Omeyocanerna för bli fria från Goa'uld. Tills en dag när Aztekerna kom genom Crystal skull och tog över skull transporten och huvudstaden. Befolkningen kunde inte använda Crystal skull för hämta hjälp andra världar. Så kom Coatlicue i sitt rymdskepp och förde med sin en Stargate. Folket kände inte till krigföring eller hur man slogs men dem visste om avancerad bioteknologisk, vapen. Dem släppte lös ett biovapen som dödade fienden utom Coatlicue och som senare muterades och dödade lokalbefolkningen. Dem äldste av folket lämnade ett meddelande i inskrivit i en byggnad om händelsen och att viruset dog ut med dem sista av folket.
Straykaplant Okänd Strayka
Strayka var en kännande planta. Vala Mal Doran fann den sista av Strayka i helgedom av Peneteraplaneten Penetera. Hon förde med sig plantan till planeten Glaudyk. Hon lämnade plantan till Broderskap av Glaudyk som senare dyrkade den som en gud. Flera år senare skickade Stargate Command SG-1 med hjälp av besättningen från Eos att förflytta plantan till planeten H-778 där den kunde utvecklas naturligt utan bli störd. Men plantan Shrike anföll skeppet som Vala och Klikr använde och hon släppte av varelsen vid en stjärna och så dog den sista av Strayka.
Example Jorden Asgard-Människa hybrid
Asgard-Människa hybrid var en hybrid konstruerad art mellan Asgard och människa av Loki. Han hade skapat ett antal hybrider som senare dog i flykt kapsel i Roswell.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.