FANDOM


Orbanianer använder Nanite att överföra information från barn kallas Urrone. Urrone har förmåga att snabbt lära sig stora mängder information på grund av stora mängder nanites implanteras i deras hjärnor. Under en ceremoni som kallas Averium dessa nanites tas bort från barnet och distribueras till befolkningen i allmänhet. Denna process är Orbanianer enda sättet att utbildning, men den lämnar den tidigare Urrone i en infantil mentala tillstånd, och sedan skicka Urrone barn inte kan läras ut via nanites samhället anser att de inte kan få utbildning igen. (SG1: "Learning Curve")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.