Denna planet har inga kända kanoniska namnet.  Medan den information som presenteras i artikeln är kanon. Saknar planeten beskrev ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Unnamed planet (Vengeance)
Astrografisk information
Galax

Pegasus

Samhällelig information
Jord intresse

Tidigare Lastlights utpost

Av universum information
Framträdanden

Vengeance (nämnd)

Denna Onämnda planet är en planet i Pegasus galaxen som har en Stargate. Under 2007 hade Lastlight en utpost på planeten var han skapade Bug People. Tills han övergav planeten efter han övergav sin projekt med Bug People. (ATL: "Vengenace")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.