FANDOM


USA:s senat är den övre hus tvåkammarparlament USA:s kongress, underhuset som representanthuset. Sammansättning och befogenheter senaten och är etablerade i Article One av U.S. Constitution (som inte använder begreppen "övre" och "lägre"). Varje USA staten representeras av två senatorer, oavsett befolkning. Detta garanterar lika representation av varje stat i senaten. Senatorerna tjänar stapplade sex år i taget. Kammaren i USA senaten är belägen i den norra flygeln av Capitol byggnad, i Washington D.C., den nationella huvudstaden. Representanthuset samlas i den södra flygeln av samma byggnad.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.