FANDOM


En trojan, ibland som en trojansk häst, är icke-självreplikerande malware som verkar klara en önskvärd funktion för användaren utan istället underlättar obehörig åtkomst till användarens dator system. Jean Millers dator hade en trojan på den, vilket var hur Henry Wallace kunde övervaka det. (ATL: "Miller's Crossing")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.