FANDOM


Trictinia
Astrografisk information
Galax

Pegasus

Samhällelig information
Ras

Tricti

Teknologisk period

Förindustriell

Jord intresse

Handel och information

Under kontroll av

Tricti

Av universum information
Framträdanden

Homecoming

"Trictinia har culled många gånger."
Teyla Emmagan

Trictinia är en planet i Pegasus galaxen som har en Stargate. Planeten har en bosättning som ligger en bit från deras Stargate. Folk från andra världar brukar komma till Trictinia för göra handel med Tricti.

Under 2009culled Wraith planeten och culled flera av Trictinias befolkning och förstörde en del skördar som dem fann. Atlantis Expeditionen brukade göra resor till planeten för göra handel. (ATL: "Stargate Atlantis: Homecoming")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.