FANDOM


Triad

Zipacna av Goa'uld, Lya av Nox, och Daniel Jackson och Jonathan J. O'Neill gå Triad övertala Travell öde av Skaara/Klorel.

"Det är en gammal ceremoni med rättvisa, ganska hederliga."
Narim

Triad är Tollan versionen av ett privaträttsligt förfarande, där Tollan juridiska tvister löses, det är okänt under vilka systemet frågor av offentlig rätt avvecklas. Systemet är kontradiktoriskt. Två sökare (partier) argumentera för sin sak, var och försvaras av en eller flera archon (motsvarande en advokat) som de själva väljer. Det finns även en tredje archon, valt att vara neutral i målet (dvs. en domare).

Den asylsökande argumentera för sin sak tills archon är redo att fatta ett beslut. Var och en av de tre archon röstar för en av de arbetssökande, normalt kommer varje sökares archon rösta för hans eller hennes sökare, lämnar det slutgiltiga beslutet i händerna på den neutrala archon. (SG1: "Pretense")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.