FANDOM


Traveler Styrande Rådet är regeringen för Traveler. Det är Styrande Rådet som fattar alla dem viktiga besluten som rör sig om allianser och beslut om krig.

Generational skepp kaptener som dock de flesta beslut som gäller för deras skepp individuellt, som till exempel att börja bestrida en strid. En Traveler "lag" förbjuder inte tortyr på skenbart på vänliga raser. (ATL: "Be All My Sins Remember'd")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.