Tlak'kahn imperiet
Politisk information
Statschef

Hah'lak

Regeringschef

Hah'lak

Verkställande

Nax'kan Rådet

Lagstiftning

Nax'kan Rådet

Samhällelig information
Huvudstad

Mahg'ba'tahn

Officiellt språk

Engelska

Valuta

Tlakmolian

Historisk information
Formad från

Tlak'kahn

Datum av grundande

Okänd

Allierade

Sheftu, Mardan (tidigare)

Fiender

Tau'ri, Mardan

Tlak'kahn imperiet är den imperium som Tlak'kahn bildade i Vintergatan galaxen.

Historia

Det är okänt när Tlak'kahn grundade imperiet. Imperiet styrs från Tlak'kahn hemvärlden Mahg'ba'tahn av Nax'kan Rådet. Imperiet startade en allians med rasen Sheftu för länge sedan. Tlak'kahn bildade en allians med Mardan tills de stred emot Tlak'kahn efter de upptäckt att Tlak'kahn inte ville ha någonting med dem att göra. Dak'yll är befälhavare i Tlak'kahn imperiet. (INF: "Double Duty", "Feet of Clay")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.