FANDOM


Tau'ri flykt kapsel är en liten, vanligen enda bemannade skepp som används för att fly ett större skepp i händelse av en allvarlig olyckshändelse.

Under 2004 efter Major Samantha Carter hade upptäckt hon var den enda kvar ombord på Prometheus. Hon upptäckte att alla flykt kapslar hade lämnat skeppet. (SG1: "Grace")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.