FANDOM


Denna planet har inga kända kanoniska namnet.  Medan den information som presenteras i artikeln är kanon. Saknar planeten beskrev ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Tartarus moo
TartarusSystem
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Jord intresse

Måne till Tartarus

Av universum information
Framträdanden

Evolution, Part 2

Tartarus moon är en måne i Vintergatan galaxen som är i omloppsbana runt planeten Tartarus. Det finns djupa raviner på månens yta. Under 2004 så flög Bra'tac en Tel'tak till månen för gömma sig medan Jacob Carter slog av sensor systemet. (SG1: "Evolution, Part 2")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.