FANDOM


Taonas
Taonas
Information
Plats

Praclarush

Byggare

De gamla

Under kontroll av

Ingen (nuvarande)
De gamla (tidigare)

Nuvarande status

Förstörd

"Jag vet inte om ni men just nu är jag ganska hoppas det inte är Förlorade staden."
Samantha Carter

Taonas var en De gamla utpostplaneten Praclarush, praktiskt taget identisk design till Antarktis utpost upptäckte under isen i Antarktis på Jorden. Taonas inrymt en De gamla stjärnkarta och minst en aktiv Zero Point Module för att driva sina system, inklusive utpostens kontroll stol och sköld, till SG-1 tog det tillbaka till Jorden. Med planeten övervinnas genom vulkanisk aktivitet och utposten skyddande kupol äventyras av SG-1s Transport ring inträde, är det att Taonas har förstörts. (SG1: "Lost City, Part 2")

7x22 531-1-

ZPM drev Taonas.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.