FANDOM


Tankeläsning refererar till förmågan att förstå och ofta förutsäga vad någon tänker på eller extrahera specifika information från någons minne. Detta kan uppnås med hjälp av teknologi såsom Galaraner minnesenhet eller minne hämtning enhet eller genom fysiska befordran till exempel nära upphöjelse. Nox tycks ha förmåga tankeläsning. (SG1: "The Nox") Vid påverkan av en upphöjelse maskin, Rodney McKay kunde läsa den aktuella tankar människor omkring honom, vilket ledde till en besvärlig tidpunkt mellan sig själv och Dr Rafaela Esposito. (ATL: "Tao of Rodney") Anubis' experiment Khalek kunde läsa tankar. (SG1: "Prototype")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.