FANDOM


Tagrea Army

Medlemmar av Tagreaner Säkerhet Styrka, förbereder sig för att beslagta deras nyupptäckta Stargate.

Tagreaner Säkerhet Styrka är en gren av Tagreaner militär styrka som hanterar försvaret av planeten Tagrea. Kalfas är befälhavare för Säkerhet Styrkan. (SG1: "Memento")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.