FANDOM


SymbiotePouch

En symbiot pung.

Symbiot pung är en liten pung som är unik för Jaffa fysiologi. Det är liknande den hos en pungdjur. Symbiot pung håller tidig Goa'uld symbiot som behövs för att upprätthålla Jaffas immunsystemet. Pungen är gjord under prim'ta, då en ung Jaffa blir myndig och får hans symbiot. Goa'uld finns kvar i inkubation, tills det mognar och kan ta en värd. Förhållandet mellan en tidig symbiot och Jaffa skiljer sig från den hos en mogen Goa'uld, i det att den för tidiga symbioten inom en Jaffas symbiot pung inte kan utöva styrning över värden. Detta kan endast göras när Goa'uld har mognat och är fäst till hjärnan av värden. Även baslinjen människa kan ta emot symbiot pungar. (SG1: "Children of the Gods", "Bloodlines", "Hathor")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.