FANDOM


Strukturell integritet är en term som används för att hänvisa till styrkan i skrovet. Under 2002 efter en skurk NID agenter tog över Prometheus. Dem hotade att detonera skeppets hyperdrift generator om dem inte fick Frank Simmons och Adrian Conrad. Överste Jonathan J. O'Neill frågade Major Samantha Carter som var ombord om skeppet kunde lyfta från marken. Carter svarade att den inte var och det kunde förlora strukturell integritet men kunde flyga. (SG1: "Prometheus")

Under 2009 när Ursini hade berättat deras förslag att dock seed skeppet med Destiny genom FTL. Dale Volker kommenterade att det kunde fungera och vid något tillfälle så kunde Destinys miljoner år gamla strukturell integritet ge vik och skeppet kunde förångas. (SGU: "Resurgence")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.