FANDOM


Stonehenge är en bronsålder monument i sydvästra England. Monumentet består av en cirkelformad megalitisk stensättning, omgiven av en ringgrav och direkt utanför denna en cirkelformad jordvall. Stonehenge ligger nära Wiltshire. Under 1722 begick en tidigare Kult av Setesh en kollektivt självmord nära Stonehenge. (SG1: "Seth")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.