FANDOM


En stipendium är en utmärkelse av finansiellt stöd för en student för fortsatta studier. Löjtnant Tamara Johansen uppnås ett stipendium till en Medical Institute i Seattle men inte kunde närvara på grund av att flera miljarder ljusår från Jorden. (SGU: "Air, Part 2") Ronald Greer ansökt om ett stipendium, men inte får det och i stället anslutit sig till USA:s Marinkår. (SGU: "Lost")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.