FANDOM


Stackhouse's Atlantis Spaning Team
Kända medlemmar
Status

Aktiv

Stackhouse's Atlantis Spaning Team är en av team av Atlantis Expeditionen. De, tillsammans med AT-1 och Bates' Atlantis Spaning Team, bildades under Atlantis Expeditionens första verksamhetsåret i Pegasus galaxen. Vid sidan Lorne's Atlantis Spaning Team, ansågs de vara en backup team för att AT-1 av Överstelöjtnant John Sheppard under Atlantis Expeditionens fem års verksamhet i Pegasus galaxen.

Kända medlemmarRedigera

BefälRedigera

XO (andra officerare)Redigera

Tekniska officerareRedigera

Forskning specialisterRedigera

Kulturell rådgivareRedigera

AntropologenRedigera

Planeter besöktaRedigera

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.