FANDOM


Spektral form är en förmåga som upphöjda De gamla använder förmågan att forma deras form att visas människa och kommunicera på detta sätt, men deras manifestation fortfarande immateriell. På grund av detta, kan de passera genom fasta föremål och fasta föremål kan passera genom dem. Energi vapen blaster passerar också genom dem när de är i detta tillstånd. När denna form kan de också lyser eller visas som lågor. De kan fortfarande fysiskt slå eller fånga föremål eller energi i denna form. Oma Desala använde förmågan med rädda SG-1 och Bra'tac från Ma'Tok stav personliga blaster. Orlin använd förmågan när han tog kontakt med Major Samantha Carter i hennes hem. (SG1: "Maternal Instinct", "Ascension")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.