FANDOM


Atlantis'Gym11

John och Teyla sparring i Atlantis' gym.

Sparring är en form av idrott som används för att utbilda människor i striderna. Ronon Dex och John Sheppard utför ofta sparring sessioner, som en form av fritid (åtminstone för Ronon). (ATL: "Sunday", "Doppelganger")

[Jaffa]] ofta prick med varandra vid utbildning eller öva för strid. Vanligtvis kommer Jaffa krigare i utbildningen använda Bashaak stav. Bra'tac konstaterar att trots sin ålder har han aldrig lossed en sparring match till Teal'c. Teal'c hävdar att han lät Bra'tac vinna. (SG1: "The Warrior", "Orpheus")

Relaterade artiklar

Denna artikel är om article stub. Du kan hjälpa oss med adding to it. Check out the talk page for hints on what needs to be done.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.