FANDOM


Spanska, ett språk som talas på Jorden. Både O'Neill och Daniel Jackson kunde konversera på spanska medan Honduras under 2003, även om det är oklart hur väl antingen av dem talade språket. (SG1: "Evolution, Part 1", "Evolution, Part 2")

En USA:s Flygvapen lingvist heter Lindsay sa att hon var flytande på detta språk, när de ansöker om en tjänst på SG-1 under 2005 efter Cameron Mitchell övertagit befälet över enheten. (SG1: "Avalon, Part 1")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.