FANDOM


BattleOfTazek'surSite

Teal'c vid platsen för slaget vid Tazek'sur

"Jag tyckte det passande att på denna dag då vi måste offra vår kortlivad frihet, att vi gör så här, på platsen för slaget vid Tazek'sur där din far gav sitt liv för just denna sak."
Teal'c till Gerak

Slaget om Tazek'sur var en kamp på Chulak som fördes innan Tau'ri började utforska galaxen och innan den större Jaffa Upproret. Striden i sig var ett misslyckat uppror Jaffa mot Goa'uld där många dog, inklusive Geraks far. Detta resultat av detta slaget kan ha varit en förlust för Jaffa som hetsade det men det hade en annan utgång där det bidragit till att sprida tvivel bland annat Jaffa, inklusive Gerak, om Goa'uld var verkligen gudar. Teal'c använde minnet av denna kamp för att hjälpa Gerak ihåg Jaffa förflutna tillsammans med hans egna och vänder bort honom från Ori. Efter Teal'coch Gerak talade vid minnesplatsen för denna kamp gick de till Jorden, där Gerak offrade sig för att bota PRIOR2 viruset. (SG1: "The Fourth Horseman, Part 2")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.