FANDOM


Tidigare:

Sökandet för Sangraal

Nästa:

Fall av Ori

Slaget vid P9C-882
SkirmishOfP9C-88211
Byborna slåss Ori soldater.
Konflikt:

Stora Upplysning

Datum:

2007

Plats:

P9C-882

Resultat:

Tau'ri/Folket av P9C-882 seger

Stridande

Ori armé

Befälhavare
Styrka
Offer

Ingen

Okänt antal av Ori soldater

  

Slaget vid P9C-882 inträffade under 2007 under Stora Upplysning.

PreludeRedigera

Generalmajor Henry Landry informerade SG-1 att folket av P9C-882 hade bett SG-3 om hjälp. Folket hade berättat att de hade fått kontakt med en Prior om att följa Origin och bygga en Ara.

Efter han hade fått reda på att Överstelöjtnant Samantha Carter test med Arthur's Mantel fungerade. Han ville att teamet skulle bege sig till planeten och hjälpa folket med hindra dem följa Ori. Prior skulle återvända inom tre dagar för se hur byggandet gick.

SG-1 använde Arthur's Mantel på byn som skiftade till en annan dimension. Enheten fick senare en överbelastning och fick hela byn tillbaka till "vår" dimension igen. Nästa dag anlände Ori krigsskeppet i omloppsbana som lanserade Ori fighter för spana över byn. När de inte såg Ara så anlände flera fighter med en transport ring och flera patruller anlände. SG-1 hade då lärt folket av byn att använda FN P90 Personal Försvars Vapen emot Ori armén. (SG1: "Line in the Sand")

SlagetRedigera

Ori patrullerna närmade sig byn och de möttes av ett kraftig motstånd från byborna som använde P90 emot dem. SG-1 hjälpte till att beskjuta soldaterna. Men flera av byborna blev träffade av Ori soldaternas vapen och ett antal av Ori soldaterna blev dödade. Men så lyckades Ori soldaterna omringa byborna och SG-1 utom Överstelöjtnant Cameron Mitchell och Överstelöjtnant Samantha Carter. De hade tagit skydd i byggnaden som Arthur's Mantel var placerad i. De lyckades få byggnaden och de själva till en annan dimension när Ori soldaterna sköt emot dem.

En Prior försökte få Mitchell och Carter att avslöja sig först använde han sin stav men misslyckades få tillbaka dem. Senare när Matar och andra av folket att överlämna Teal'c till Ori om i utbyte av skona byn. Prior hotade med förstöra byn om inte Carter och Mitchell visade sig. Men dem gjorde inte det. Prior berättade senare ombord på Ori krigsskeppet till Tomin att utplåna folket. Prior avfyrade krigsskeppets primärvapen mot byn och trodde den var utplånad. (SG1: "Line in the Sand")

AftermathRedigera

Prior trodde att han hade utplånat byn på planeten men hela byn var säker efter Mitchell lyckades använda De gamla kristall kraft cellen från en Ori stavvapen och driva Arthur's Mantel. (SG1: "Line in the Sand")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.