Tidigare:

Tlak'kahn attack mot Stargate Command

Nästa:

Attack på Mu'adash's planet

Slaget vid Dog's dream planet
Konflikt:

Tau'ri-Tlak'khan konflikt

Datum:

2020s

Plats:

Dog's dream planet

Resultat:

Tau'ri seger

Stridande

Tlak'kahn

Befälhavare

Gus Bonner

Da'kyll

Styrka

Gus Bonner och kadetterna

Offer

Ingen

En Tlak'kahn tank

  

Slaget vid Dog's dream planet var en händelse som inträffade mellan Tau'ri och Tlak'kahn under 2020s, på Dog's dream planet.

Prelude

Efter Gus Bonner och kadetterna flydde från Mahg'ba'tahn tog han dem till en planet som han hade varit på tidigare. (INF: "The Decision")

De mötte rasen Thorn som ledd av en sjukdom som dem hade fått efter Gus förkylning. Da'kyll hade fått en lista på över alla världar som Gus Bonner hade besökt. (INF: "Double Duty")

Slaget

Tlak'kahn fann dem på planeten och anföll Thorns by och lyckades nästan vinna när Draga kläcktes ur kapseln och hjälpte teamet. Tlak'kahn blev kvar på planeten i en jätte ekorres näste. (INF: "Double Duty")

Aftermath

Innan Gus och kadetterna lyckades ta sig till en annan planet så hjälpte Draga nya medlemmen av teamet att bota de sjuka Thorn. Gus berättade för Thorn att flytta deras by längre in i skogen så Tlak'kahn inte skulle hitta de igen. Gus och kadetterna lämnade planeten och reste till en annan okänd planet. (INF: "Double Duty")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.