FANDOM


Skotska högländerna är ett område med Skottland som inkluderar den oländiga och bergiga regioner i Skottland norr och väster om Highland Boundary Fault. Rodney McKay onced lekte med tanken av programmering i drömmar till Stasis podAtlantis och frågade om Carson Beckett ville att ha drömmar om fiske i de skotska högländerna med ett par höga blonda massage terapeuter. (ATL: "The Kindred, Part 2")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.