FANDOM


Skilsmässa (eller upplösning av äktenskap) är den sista avslutande av ett äktenskaplig union, ett upphävande av rättsliga skyldigheter och ansvar för äktenskap och upplösa banden av äktenskapet mellan parterna. Överste Jack O'Neill var skild från sin fru, Sara O'Neill.(SG1: "Children of the Gods")

Major John Sheppard var också frånskild form hans hustru, Nancy. (ATL: "Outcast")

Richard P. Woolsey var också gift och förlorade sin Yorkie i skilsmässa. (ATL: "Broken Ties")

JaffaChulak har också en skilsmässa som förfarande kallas 'löfte rast'. Om tvisten inte kan lösas är det tillfrågad av en och som den andra. Om det misslyckas ett vapen krävs. (SG1: "Affinity")

Se även

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.