FANDOM


En sjuksköterska är en hälso-och sjukvårdspersonal som i samarbete med andra medlemmar i en vårdteam, ansvarar för: behandling, säkerhet och återvinning av akut eller kroniskt sjuka individer, hälsofrämjande och underhåll inom familjer, samhällen och populationer, och behandling av livshotande akuta i ett brett utbud av inställningar sjukvård. Sjuksköterskor utför en mängd olika kliniska och prekliniska uppgifter som krävs för tillhandahållandet av hälso-och sjukvård, och kan också vara inblandade i medicinsk och omvårdnadsforskning.

Kända SjuksköterskorRedigera

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.