FANDOM


Silver Creek Sheriff's Department är Sheriff's avdelning som ansvarar för Silver Creek Park. Det finns tre Vice Sheriffer och sex frivilliga och en Sheriff. Wade Stokes hade befattningen Sheriff innan illa tilltygade av muterade djur smittade av extradimensional parasiter.

Sheriff's Department ringde Stargate Command av Cheyenne Mountain Complex, att vägen fram till Jack O'Neill stuga hade blivit stängd på grund av översvämningar informera Överste Samantha Carter. (SG1: "Uninvited")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.