FANDOM


Shol'va mark

Märke av Shol'va.

Shol'va är Goa'uld ord för förrädare. Den hänvisar till en Jaffa som har förrått Goa'uld han är i tjänst till. Ordet har också kätterska conotations som Goa'uld fungera som Jaffa är gudar. Ofta var Shol'va det namn som används av Goa'uld att ta itu med Teal'c efter att han förrådde Apophis. (SG1: "Bloodlines")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.