FANDOM


"Det fanns en tid före förnuft och vetenskap när mina förfäder trodde på alla möjliga dumheter, som Sher-Mal. Det berättas att om en Sher-Mal visas vid tidpunkten för dödsfallet, kommer hon att ta dig till hennes bostad i stjärnorna."
Narim

I tro förfäder i Tollan, Sher-Mal är som änglar i myter om människor på Jorden. Det brukade sägas att om en Tollan såg en Sher-mal som de dog de skulle tas till deras bostad i stjärnorna. (SG1: "Enigma")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.