FYI.png

Denna artikel är icke-kanon

Denna artikel behandlar ett ämne som har bedömts som definitivt icke-kanon antingen sin egen skapare eller Stargate producenter, och bör därför inte tas som en del av SG1/SGA/SGU continuity.

Denna planet har inga kända kanoniska namnet.  Medan den information som presenteras i artikeln är kanon. Saknar planeten beskrev ett officiellt namn, vilket titeln är gissningar.

Sheftu homeworld
Sheftuhomeworld.jpg
Astrografisk information
Galax

Vintergatan

Samhällelig information
Ras

Sheftu

Teknologisk period

Okänd

Jord intresse

Sheftu hemvärld

Under kontroll av

Sheftu

Av universum information
Framträdanden

Who Are You?

Denna Onämnda planet är en planet i Vintergatan galaxen som har Stargate. Planeten är bebodd av Sheftu. Gus Bonner och hans team kom till planeten för att fly från Tlak'kahn. Planeten är rasen Sheftus hemvärld. Tlak'kahn kommer inte till planeten om Sheftu ger de dem vill ha. Gus team lämnade planeten. På planeten så finns det en Maya pyramid och stad. Planeten har tre månar. (INF: "Who Are You?")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.