FANDOM


"De måste ge dig direkt i sektion sju. Vi har lite problem med strömförsörjningen på sjukstugan."
Chuck

Sektion sju är ett område med Atlantis som håller cirka naquadah generator ansvarar för att driva sjukstugan. Dr Radek Zelenka kallades detta område för att reparera de problem som orsakar strömavbrott i sjukstugan. (ATL: "Be All My Sins Remember'd")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.