FANDOM


Schweizerost är en typ av ost som påminner om den schweiziska Emmentaler. Vissa typer av schweizisk ost har ett särpräglat utseende, som blocken på osten är full med hål som kallas "ögon". Överstelöjtnant John Sheppard hänvisade till offren för Mini-drönare som schweizerost. (ATL: "Harmony")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.